Buy Membership Shop Online Notification Terms & Conditions

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ปรับปรุงล่าสุด: พฤศจิกายน 2564

บทนำ

 

 

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เรา” หรือ “พวกเรา” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้แบ่งปันกับเรา

เรามีความรับผิดชอบภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติ”)
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราได้รวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล และเก็บรักษา

 

 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราขอจากท่านประกอบด้วยข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด ดังนี้

 

•    ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล
•    ประวัติคำสั่งซื้อของท่าน
•    รายละเอียดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

 

 

เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไรบ้าง

 

 

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ดังนี้

 

•    เพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกและบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์
•    เพื่อดำเนินการและตอบสนองต่อคำขอ คำถาม และข้อร้องเรียนของท่าน
•    เพื่อวิเคราะห์และใช้ข้อมูลเพื่อปรับแต่งเนื้อหาบนเว็บไซต์

 

 

การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และ/หรือถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามต่อไปนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย

 

•    ผู้ให้บริการบุคคลที่สามทั้งในหรือนอกประเทศไทยซึ่งจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม: (1) เพื่อจัดการระบบข้อมูลและบำรุงรักษาเว็บไซต์นี้ หรือ (2) เพื่อการจัดหาบริการบางอย่างที่มอบให้แก่ท่านบนเว็บไซต์นี้หรือผ่านทางเว็บไซต์นี้
•    ภาครัฐและส่วนงานราชการ /หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล คณะกรรมการอิสระ
•    ศาลและหน่วยงานระงับข้อพิพาททางเลือกต่าง ๆ

 

 

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเพียงใด

 

 

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่เราต้องการเพื่อให้บริการแก่ท่านตลอดอายุสมาชิก

 

 

สิทธิของท่าน

 

 

ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล และ/หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

ท่านสามารถตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านเอง

 

ท่านสามารถขอให้เราจัดเตรียมสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่าน และ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราครอบครองอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยการแจ้งความจำนงไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลตามข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ 


โปรดทราบว่าเราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมจากท่านในการจัดการและดำเนินการตาม
คำขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามดุลยพินิจของเรา 
การเปลี่ยนแปลงใดที่เกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถูกโพสต์ไว้ในหน้านี้ 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

 

 

หากท่านต้องการติดต่อเราเนื่องจากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
หรือหากท่านมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราทาง th_member@kinokuniya.com

 

 

Please use a personal headshot portrait for the profile picture.
Please use a personal headshot portrait for the profile picture.

Join as a Kinokuniya Privilege Card member and enjoy 10% off retail price (Books) at all Kinokuniya Thailand stores and Kinokuniya Webstore.
With an extensive collection of book and magazine titles in English, Thai, Japanese, and Chinese as well as a selective range of quality non-book gift items and more, your membership privileges definitely extend to more than just a few!

REGULAR PRIVILEGES

  • 10% off original retail price on books and 5%off on magazines at Kinokuniya Thaiand Stores.
  • 10% off original retail price via online purchases at our webstore .